MENU SLUIT
17.02.2015

Op de website van Luxor Live staat sinds kort een nieuw logo.

Verstandig genieten van bands en dance muziek

 

Op de website van Luxor Live staat sinds kort een nieuw logo.

Dit is het logo van I Love my Ears.

 

I Love My Ears is een campagne voor het voorkomen van gehoorschade bij bezoekers van concerten en festivals. De organisatoren van muziekevenementen en de poppodia werken al langer samen met het Ministerie van VWS aan het minimaliseren van het risico op gehoorschade bij bezoekers van concerten en festivals. Er is een aantal concrete maatregelen afgesproken over geluidslimitering (van 103 dB), geluidsmeting en de verkrijgbaarheid van (persoonlijke) gehoorbescherming.

 

Nieuw is de uitgebreide bewustwordingscampagne richting publiek en werknemers in de live branche.

Op de website van I Love my Ears vind je tips en aanbevelingen die er voor zorgen dat bezoekers van muzieklocaties op een voor het gehoor veilige manier van muziek kunnen genieten.

De tips zijn afkomstig uit onderzoek of persoonlijk van bekende artiesten.

 

www.ilovemyears.nl

Is dit alles?